Parkreglement

  1. De banen mogen alleen door spelers/sters worden betreden.
  2. Het is niet toegestaan op de banen te roken.
  3. Het is niet toegestaan de plantsoenen/groenperken te betreden, anders dan om overgeslagen ballen op te halen.
  4. Honden zijn op het park toegestaan mits aangelijnd. Eventuele accidentjes dienen terstond te worden opgeruimd. De kantine is verboden voor huisdieren.
  5. Ouders, die hun kinderen meenemen naar het tennispark, dienen er op toe te zien dat hun kinderen de bepalingen van dit reglement en de overige instructies uitgevaardigd door de vereniging, naar behoren na te leven.
  6. De vereniging stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van leden en/of bezoekers.
  7. De vereniging stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen en/of lichamelijk letsel door leden/bezoekers op of om het tennispark opgelopen.

ETC Essen