NIEUWS

Seizoensopening (publicatie 23-02-2020)

De voorziene seizoensopening op vrijdag 3 april is - vanwege de inmiddels welbekende maatregelen - afgelast. 

Website wordt gewijzigd (publicatie 13-03-20)

Onze website wordt mondjesmaat gewijzigd vanwege de huidige situatie waardoor er weinig concrete informatie kan worden gecommuniceerd.

ETC Essen