NIEUWS

Play Safe & Go (publicatie 03/05/20)

Onderstaand lees je de volledige nieuwsbrief die je als lid op 01/05 ontving. Dit zijn de regels die gevolgd moeten worden vanaf 4 mei tot nader bericht.

Eindelijk weer aan (de) slag
Vorige week ontving je de nieuwsbrief dat er vanaf 4 mei voorzichtig gestart mag worden met tennis (en padel) volgens strikte en duidelijke Play Safe & Go voorwaarden. Deze week werden die regels door Tennis Vlaanderen gepubliceerd. Naast de regels die we allemaal al wekenlang volgen, staan hier Richtlijnen Social Distancing voor tennis en padel tijdens coronacrisis allemaal op rij!

Het is in ieders belang, ook dat van jezelf, dat je je daar precies aan houdt. DE manier om te voorkomen dat de versoepeling - waar we allemaal zo blij mee zijn - wordt teruggedraaid. 

TIP! Zorg dat je lidmaatschap in orde is gebracht, zonder lidmaatschap kun je geen terrein reserveren en je bent verplicht om dat online te doen. 

 Wij voorzien als club desinfecterende handgel op de banen. Neem je liever je eigen flesje mee, doe dat dan gewoon. Net als een handschoen om het terrein te vegen. Ook een fles water om je handen te wassen, of een pakje vochtige doekjes is geen overbodige luxe, omdat alle voorzieningen gesloten zijn. Vergeet ook geen drinken mee te nemen van thuis.

REGELS VOOR TENNIS- EN PADELSPELERS   

Volg het algemene principe van Play Safe & Go

- De club wordt enkel benut voor het tennisplezier.

- Clubhuis, kleedkamers en toiletten zijn gesloten.

- Er mag alleen outdoor gespeeld worden (een binnenterrein boeken is voorlopig niet mogelijk).

- Spelers zijn enkel welkom op de club tijdens hun gereserveerd speelmoment.

             ° Dat wil zeggen dat spelers op het startuur van hun spel arriveren en nadien onmiddellijk naar huis moeten gaan.

 

Denk aan de hygiëneregels voor, tijdens en na het spelen

- Was minstens 2 keer je handen en droog ze af met papieren zakdoekjes voor en na het 
   spelen, na het vegen van het terrein en desinfecteren van het sleepnet.

- Geef geen handshakes, high fives, kussen of omhelzingen en neem geen selfies.

° Tik bv de rackets tegen elkaar.

- Moet je hoesten of niezen? Doe dat dan in je elleboog.

 

Houd rekening met de volgende regels VOOR je gaat spelen

- Speel op 1 club en reserveer je terrein online.

- Speel een enkelspel.

° Training volgen kan met max. 2 personen + de trainer

 - Uitzondering: gezinsleden die met 4 onder 1 dak spelen mogen dubbelen.

- Markeer je tennisballen voor je ze meeneemt (bv 1e letter van je naam).

- Beperkt het aantal speelpartners.

- Gebruik alleen je eigen materiaal (leen niets van de ander).

 

Regels TIJDENS het spelen

- Laat de poort van het terrein op een kier, zodat je het handvat niet moet aanraken met je handen.

- Volg de regels rond het gebruik van ballen:

° Speel alleen met je eigen gemarkeerde ballen. Raak andere ballen niet aan met je handen. Speel ze met    je racket of je voet terug.

° Gebruik per speler je eigen gemarkeerde ballen aan jouw opslagkant.

° Rolt er een bal op je terrein? Rol die dan terug met je racket.

- Doe de kantwissels aan tegengestelde zijden van het net en met de klok mee.

- Toeschouwers zijn niet toegelaten.

° Uitzondering: -12 die vrij speelt, moet vergezeld zijn van 1 ouder.

- Gebruik je eigen handdoek om je zweet af te vegen.

- Verzamel niet met meerdere spelers tussen de terreinen.

- Terreinen niet zelf sproeien. Enkel de clubs mogen de sproei-installaties bedienen.

 

Regels NA het spelen

- Gebruik je eigen van thuis meegebrachte handschoen voor gebruik van het sleepnet of desinfecteer het,   direct na het vegen.

- Er zijn geen vuilnisbakken aanwezig op de club, neem je afval dus mee naar huis.

- Ga na je sessie onmiddellijk richting auto/fiets. #gaterugnaaruwkot

- Heb je vragen of opmerkingen? Contacteer dan Gie Hereygers via 0479 97 46 10

 

Lees je al deze regels EN de regels voor trainsers en lesvolgers graag na? Volg dan deze link:

https://www.tennisvlaanderen.be/documents/12301/325391/Fase+1+-+Regels+vrij+tennis+en+padel+spelen/9dc9a08e-b154-4d09-a8e8-47e516420575

Wil je les volgen? Contacteer dan Kristof Costermans via 0486 24 09 56.

Nog even het volgende: er kan op slechts 4 banen een terrein gereserveerd worden, namelijk terrein 1 - 3 - 5 en 7. Ook in de avonduren kan er gespeeld worden. Bij de verlichtingsknoppen staat desinfecterende handgel. Ben je de laatste speler die het terrein verlaat? Vergeet dan niet het licht uit te doen!

Er zijn veel regels, hou je eraan en GENIET!  

 

Start buitenseizoen op 4 mei (publicatie 25-04-20)

Op 4 mei mogen we er eindelijk aan beginnen! Zoals aangegeven, zal er getennist mogen worden onder strikte voorwaarden. Alle bestaande regels met betrekking tot social distancing (waarmee we allemaal vertrouwd zijn) blijven sowieso van kracht. Voorlopig hebben we de belangrijkste informatie kort opgelijst. In de loop van volgende week ontvang je een nieuwsbrief met daarin duidelijke Play Safe & Go-richtlijnen. De laatste en gedetailleerde richtlijnen van de overheid, Sport Vlaanderen en Tennis Vlaanderen zijn nog niet volledig gekend. 

Wie mogen er tennissen en met hoeveel personen vanaf 4 mei? 
- Alle leden die voor 04/05 hun lidgeld betaalden (in het volgende blokje meer info). 
- Gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, mogen met 4 op een baan. 
- Niet-gezinsleden mogen met 2 op de baan. 

Natuurlijk nemen wij als club onze verantwoordelijkheid. Daarom zullen op maandag 4 mei op 4 banen netten gehangen worden en wel op baan 1 - 3 - 5 - 7. Reserveren kan vanaf maandag 4 mei.

Het spreekt voor zich dat er nog geen clubactiviteiten plaatsvinden (dus nog geen dames- of herenavond of seniorenmiddag), geen competitie en geen jeugdplan. Betaalde je het jeugdplan al? Dan wordt het bedrag teruggestort op je rekening. Hiervoor hoef je niets te doen.

Heb jij je nog niet aangemeld als lid? Nee? Doe dit dan snel, zodat ook jij de baan op kunt! Het bestuur besloot de tarieven voor dit seizoen 2020 uitzonderlijk aan te passen. Je ontving hierover bericht in de nieuwsbrief (ETC Newz-3 van 25 april jl.). Kijk bij lidmaatschap (of volg deze link) voor meer informatie.

Website wordt gewijzigd (publicatie 13-03-20)

Onze website wordt mondjesmaat gewijzigd vanwege de huidige situatie waardoor er weinig concrete informatie kan worden gecommuniceerd.

Seizoensopening (publicatie 23-02-2020)

De voorziene seizoensopening op vrijdag 3 april is - vanwege de inmiddels welbekende maatregelen - afgelast. 

ETC Essen