Fairplay

Fairplay vinden wij als club heel belangrijk. Tijdens toernooitjes, lessen etc. leren we onze kinderen dit dan ook. Daarnaast ligt een stukje verantwoording voor fairplay natuurlijk bij de spelers en hun ouders. Wij verwachten van al onze spelers en hun ouders dat ze zich aan de volgende regels houden.

Jeugdleden:

  • Eerlijk zijn in het spel; bv bij in/uit geven van ballen
  • Elkaar een hand geven na de wedstrijd
  • De tegenstander een drankje aanbieden na een gewonnen wedstrijd (interclub en Ethiastour)

Ouders:

  • Zich niet bemoeien met de wedstrijd van hun kinderen, jeugdleden moeten zelf met hun tegenstander er aan uit zien te komen als ze het niet eens zijn. (uiteraard geldt dit niet voor jeugdleden die nog hulp nodig hebben bij het tellen etc., maar dan verwachten we wel dat ouders dit doen in overleg met de ouder van de tegenpartij)
  • Positief aanmoedigen
  • Hun kinderen stimuleren om eerlijk te zijn tijdens de wedstrijd

ETC Essen