Hoofdsponsor Essense Tennisclub Inter

Bestuur

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit 9 bestuursleden die de volgende functies hebben verdeeld: voorzitter, onder-voorzitter, secretaris, penningmeester, interclubverantwoordelijke volwassenen, interclubverantwoordelijke jeugd, jeugdverantwoordelijke, technische dienst en tornooiverantwoordelijke. 

Ook jij hebt inspraak!

Jaarlijks belegt het bestuur een algemene ledenvergadering. Datum en tijd worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Bij deze gelegenheid wordt een overzicht gegeven van het afgelopen seizoen, alsook een financieel overzicht.

Alle volwassen leden worden voor deze vergadering uitgenodigd en dit is tevens de gelegenheid om met opmerkingen naar voren te komen en om constructieve voorstellen te doen. Maak gerust op voorhand kenbaar welk punt je wil bespreken op de jaarvergadering. Een mail naar info@etc-essen.com is voldoende of bel naar de club-gsm 0468 13 14 40.

Hoe komt de samenstelling van het bestuur tot stand?

Het bestuur werd op de algemene ledenvergadering door de leden gekozen. Een lid kan zich steeds kandidaat stellen voor een bepaalde functie. Door stemming tijdens de vergadering kan een bestuurslid vervangen worden door een nieuw bestuurslid, conform de statuten van de vereniging.

 

 

Bestuursleden

De actuele samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter:
Gie Hereygers 
e-mail: voorzitter@etc-essen.com

Ondervoorzitter: 
Tony Michielsen
e-mail: ondervoorzitter@etc-essen.com

Secretaris:
Hilde Bevers en Griet Peeters
e-mail: secretariaat@etc-essen.com

Penningmeester:
Kathy Année
e-mail: penningmeester@etc-essen.com

Verantwoordelijke technische dienst:
Leo Reynaerts
e-mail: technischedienst@etc-essen.com

Jeugdverantwoordelijke:
Marie-Louise Heijnen
e-mail: jeugd@etc-essen.com

Interclubverantwoordelijke volwassenen: 
Birgit van der Kloot 
Interclubverantwoordelijke jeugd: 
Kirsten Tobback 
e-mail: jeugdinterclub@etc-essen.com

Tornooiverantwoordelijke:
Cathleen Heijnen
e-mail: tornooi@etc-essen.com

 

 

Organigram 2019

Klik hieronder om het organigram te bekijken.
Imageorganigram_2019.jpg (221KB)

ETC Essen