Baanreglement

Baanreglement
  1. Recht tot spelen hebben zij, die in het bezit zijn van een geldige lidmaatschap van ETC én Tennis Vlaanderen en gebruik hebben gemaakt van het Tennis Vlaanderen reserveringssysteem.
  2. De leden kunnen de terreinen gebruiken wanneer: - via het reserveringssysteem een baan (per uur) wordt gereserveerd - wanneer een terrein vrij is - als een gereserveerd terrein 10 min. na het aanvangsuur nog steeds vrij ligt.
  3. Jeugdleden jonger dan 16 jaar hebben speelrecht tot 's avonds 19.00 uur, zodat de volwassenen voldoende mogelijkheid hebben om tijdens de werkweek een uur te reserveren.
  4. Een niet bezette baan mag slechts tien minuten voor de gereserveerde speeltijd in gebruik worden genomen.
  5. Indien banen voor bepaalde evenementen, zoals competitie en toernooien, zijn gereserveerd zal dit via het reserveringssysteem worden aangegeven. 
  6. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de terreinen, kunnen ook niet-leden overdag terreinen huren voor een recreatief uurtje tennis, tussen 09.00 en 18.00 uur. Kosten: € 10,00 per terrein voor 1 uur. Niet-leden kunnen hiervan maximaal 3 keer per lopend seizoen gebruikmaken. Bij eventueel later lidmaatschap in hetzelfde seizoen, wordt het reeds betaalde bedrag in mindering gebracht. Informatie hierover is te verkrijgen bij het secretariaat. Het secretariaat zal u dan aanmelden binnen het reservatiesysteem en u hiervan een bevestiging doen toekomen. 
  7. De leden van de Essense Tennisclub kunnen één of meerdere personen (niet- leden) uitnodigen om een tenniswedstrijd te spelen en dit enkel overdag en wanneer de terreinbezetting het toelaat (als reservatie binnen het systeem gebruikt u "GAST"). Een niet-lid kan maximaal driemaal per lopend seizoen uitgenodigd worden. De genodigde betaalt € 5,00 aan de persoon van dienst in het sportcomplex alvorens het terrein te betreden. Tevens dient hierbij de introducee enveloppe te worden ingevuld en te worden gedeponeerd in de brievenbus van ETC, welke hangt in het sportcomplex. Het maximum bedrag per terrein is € 10,00. Bij eventueel later lidmaatschap in hetzelfde seizoen, wordt het reeds betaalde bedrag in mindering gebracht. Voor vragen aangaande het reservatiesysteem gelieve contact op te nemen met het secretariaat.
  8. Het dragen van tenniskleding en tennisschoenen is verplicht. Iedere speler zorgt voor zijn eigen tennisuitrusting. De tennisschoenen dienen geschikt te zijn voor gravelbanen (vlakke zool). Ander schoeisel kan leiden tot zware beschadigingen aan de terreinen en is absoluut verboden. Tennisballen worden bij voorkeur gemerkt.
  9. Elke speler dient de terreinen in een goede staat te houden, wat inhoudt: - na het spelen dienen de spelers/speelsters het terrein te vegen met de ter beschikking gestelde sleepnetten - het volledige terrein wordt geveegd, niet enkel tussen de lijnen - afval (blikjes, snoep,...) wordt niet op het terrein achtergelaten, maar wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  10. Beleefdheid, hoffelijkheid en sportief gedrag is eigen aan al onze leden.

 


ETC Essen